ระบบนัดหมายสำหรับการตรวจ Mammogram

คำแนะนำ

  1. โรงพยาบาลเปิดบริการตรวจ Mammogram เฉพาะวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.30-19.00น.
  2. ผู้ป่วยสามารถนัดตรวจได้ 2 กรณีคือ
   • ผู้ที่มีแพทย์เจ้าของไข้สั่งให้ทำ mammogram สามารถนัดตรวจได้ และจะได้ผลการตรวจในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ป่วยต้องนำผลกลับไปให้แพทย์เจ้าของไข้แปลผลและแนะนำ
   • ผู้ที่ขอตรวจเอง หรือไม่เคยพบแพทย์ก่อน สามารถนัดตรวจได้ โดยผลจะได้ในวันเดียวกัน และจะมีแพทย์ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแจ้งผลและแนะนำให้ในวันเดียวกัน
  3. ผู้ที่สนใจทำนัดหมาย กรุณาอ่านรายละเอียดการเตรียมตัวเพื่อมาตรวจ และขั้นตอนการตรวจโดยละเอียดก่อนนัดหมาย  
  4. ค่าบริการตรวจ mammogram + ultrasound
   • สำหรับผู้ที่มีแพทย์เจ้าของไข้ส่งมาตรวจ และแพทย์เจ้าของไข้อ่านผลเอง ค่าบริการ 3,150 บาท
   • สำหรับผู้ที่มาขอตรวจเอง หรือไม่เคยพบแพทย์มาก่อน ค่าบริการทั้งหมด 3,550 บาท รวมค่าแพทย์แปลผลและแนะนำ
  5. เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไม่มีแผนกผ่าตัด ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องตัดหรือเจาะชิ้นเนื้อหรือ cyst ไปตรวจ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีแผนกศัลยกรรมเต้านม
  6. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

    

Loading...