mamo

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Mammogram

ใครควรจะตรวจ Mammogram

  • สตรีอายุ 35-39 ปี แนะนำทำแมมโมแกรมเพื่อเป็นพื้นฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง
  • สตรีที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  แนะนำตรวจเป็นประจำทุกปี
  • สตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ได้แก่
   • มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม และ/หรือมะเร็งรังไข่
   • ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมมาแล้ว 1 ข้าง
   • เคยได้รับการฉายแสงบริเวณหน้าอก
   • ผู้ที่ได้รับฮอร์โมนเสริมทดแทน หรือยาคุมกำเนิดบางชนิดเป็นเวลานาน
   • ผู้ที่ได้รับการเจาะตรวจชิ้นเนื้อ หรือผ่าตัดเต้านมแล้วพบความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   • สตรีที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากว่า 35 ปี
  • มีอาการผิดปกติของเต้านม เช่น คลำพบก้อน มีของเหลวหรือเลือดออกจากหัวนม

ก่อนมาตรวจต้องเตรียมตัวอย่างไร

  • งดทาแป้ง โลชั่น น้ำหอม สเปรย์ หรือยาดับกลิ่นตัว บริเวณเต้านม หน้าอก และรักแร้ 2 ข้าง เพราะอาจทำให้ดูเหมือนมีความผิดปกติ (หินปูน) ในภาพแมมโมแกรมได้
  • แต่งการด้วยชุดแบบ 2 ชิ้น (ท่อนบน-ท่อนล่าง) เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้า
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจคือ 7-14 วันหลังจากหมดประจำเดือน เพราะฮอร์โมนในร่างกายเริ่มลดลง ทำให้เต้านมไม่คัดตึง เวลาตรวจแมมโมแกรมจะได้ไม่เจ็บหรือเจ็บน้อยลง
  • ในกรณีที่ท่านตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจทุกครั้ง
  • หากมีอาการผิดปกติของเต้านม ควรแจ้งนักรังสีการแพทย์และรังสีแพทย์ที่ทำการตรวจทราบ
  • หากท่านมีการเสริมหน้าอก ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าว่ามีการเสริมหน้าอก และต้องมีการเซ็นต์ใบยินยอมรับการตรวจ เนื่องจากการตรวจแมมโมแกรม อาจทำให้เกิดการรั่วของถุงได้ แม้จะมีโอกาสเกิดน้อยมาก
  • สำหรับท่านที่เคยตรวจแมมโมแกรม ควรนำภาพและผลการตรวจเดิมมาด้วย เพื่อให้รังสีแพทย์ใช้ในการเปรียบเทียบ
  • แนะนำมาก่อนเวลานัดตรวจ 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจ

การตรวจ Mammogram มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  1. ผู้มารับบริการติดต่อที่แผนกรังสีวินิจฉัยชั้น 4
  2. เจ้าหน้าที่จะให้ท่านทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่ทางรพเตรียมไว้ โดยถอดเสื้อนอก เสื้อใน เครื่องประดับ โลหะต่างๆออกจากบริเวณอวัยวะที่ต้องการจะตรวจ
  3. นักรังสีการแพทย์จะทำการถ่ายเอกซเรย์เต้านม หรือแมมโมแกรม โดยใช้อุปกรณ์บีบเต้านมเข้าหากัน แล้วทำการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมข้างละ 2 ท่า
  4. ผู้รับการตรวจจะต้องอยู่นิ่ง และกลั้นหายใจเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด
  5. ในกรณีพบจุดสงสัย อาจมีการถ่ายภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวินิจฉัย
  6. หลังจากถ่ายเอกซเรย์เต้านมเสร็จ รอเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านมโดยรังสีแพทย์
  7. เมื่อการตรวจเสร็จสิ้น รังสีแพทย์จะรายงานผลการตรวจเข้าสู่ระบบ PACS ซึ่งสามารถแสดงผลไปยังแผนกที่ผู้รับบริการนัดฟังผลการตรวจได้
  8. เจ้าหน้าที่ print ผลการตรวจ พร้อมบันทึกภาพลงแผ่น CD ใส่ซองให้ผู้มารับบริการ เพื่อนำกลับไปให้แพทย์เจ้าของไข้
  9. ในกรณีที่ผู้ป่วยขอตรวจเองโดยไม่มีแพทย์เจ้าของไข้สั่ง หลังตรวจเสร็จจะพบแพทย์ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเพื่อฟังผลและรับคำแนะนำเบื้องต้น

หมายเหตุ

เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไม่มีแผนกผ่าตัด ถ้าผลตรวจ mammogram พบว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องตัดหรือเจาะชิ้นเนื้อหรือ cyst ไปตรวจ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีแผนกศัลยกรรมเต้านม

Video clip น่ารู้ เรื่องเต้านม

ตารางแพทย์ตรวจ และวันเวลาที่เปิดให้บริการ

อาจารย์แพทย์ผู้ตรวจ

 • พุธที่ 1 ของเดือน  พญ. ธิติพร จิรนันทนากร จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • พุธที่ 3 ของเดือน  พญ.รุจิภา รัตนราทร จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เวลาทำ mammogram และ ultrasound ประมาณ 16.30น.-19.00น.

อัตราค่าบริการ

ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจะมีการทำ Ultrasound เต้านม ให้หลังทำ Mammogram ทุกราย

ในกรณีที่มีแพทย์สั่งทำ เสียค่าบริการรวม 3,150 บาท

 • ค่า mammogram + ultrasound 3,000 บาท (เบิกได้ 2,400 บาท)
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท)
 • ต้องกลับไปให้แพทย์เจ้าของไข้ที่สั่งทำ mammogram อ่านผลเอง

ในกรณี walkin หรือขอตรวจเอง เสียค่าบริการรวม 3,550 บาท

 • ค่า mammogram + ultrasound 3,000 บาท (เบิกได้ 2,400 บาท)
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ 400 บาท  (เบิกไม่ได้)
 • หลังทำ mammogram จะพบแพทย์ เพื่ออ่านผลในเบื้องต้นในวันเดียวกัน

ติดต่อเรา : Contact us

งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์: 02-3069161
Email: Churaporn.oup@mahidol.ac.th

วันและเวลาตรวจแมมโมแกรม : Service Hours

วันพุธที่ 1 และพุธที่ 3 ของเดือน

เวลา 16.30-18.30น.
เพื่อความสะดวก ควรนัดหมาย Online ก่อนมาตรวจ