เลื่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ท่านที่มีนัดหมายและยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 21, 23, 25, 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนขอเลื่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ท่านที่มีนัดหมายและยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 21, 23, 25, 30 กรกฎาคม ทางรพ.ขอเลื่อนให้ท่านมารับวัคซีนAZ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00น. ทั้งนี้ทางรพ.จะทำการส่ง SMS และทำการโทรแจ้งอีกทาง ขอบคุณครับ