ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ้าป่าการกุศล เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอเชิญผู้มี
จิตศรัทธาร่วมทำบุญผ้าป่าการกุศล เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์มูลนิธิ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
และโอกาสครบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถโอนเงินทำบุญผ้าป่าเข้าบัญชีของมูลนิธิ รพ.ฯ ได้ที่
- ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 051-2-28768-5
- ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 984-9-92871-9

--ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้--