ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกพิเศษ TMD เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คำแนะนำ

    1. คลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดเฉพาะวันอังคาร เวลา 13.00-15.30น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์พื้นฟู
    2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ในคลินิกพิเศษ 400 (เบิกไม่ได้)
    3. ท่านสามารถ walkin ได้ แต่เพื่อความสะดวกและลดเวลารอคอย แนะนำให้ทำนัด Online จากระบบด้านล่าง
    4. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย
Loading...