คลินิกไข้ (Fever Clinic)

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีความเชี่ยวชาญพิเศษ เรื่องอาการไข้เฉียบพลัน โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เกิดจากการติดเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไข้ฉี่หนู ไข้ไรอ่อน ฯลฯ โรงพยาบาลมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญสามารถให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว 

null

ไข้เลือดออก และไข้ที่นำโดยยุงต่างๆ

ไข้เลือดออกเป็นโรคร้ายแรง และยังพบบ่อยในประเทศไทย ถ้ามีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ ควรรีบพบแพทย์
null

การตรวจวินิจฉัยสาเหตุของไข้

อาการไข้เกิดได้จากหลายโรค จำเป็นต้องใช้การตรวจทาง lab ที่ทันสมัย จะทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคแม่นยำและรวดเร็ว
null

ทีมแพทย์ของโรงพยาบาล

ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อายุรแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านให้การดูแลผู้ป่วยทุกคนในโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล
null

การดูแลผู้ป่วย

นอกจากคลินิกไข้ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงแล้ว โรงพยาบาลยังมีหอผู้ป่วยสามัญ/พิเศษ และไอซียู ที่สามารถดูแลรักษาคนไข้โรคเขตร้อนที่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
null

การรับส่งต่อผู้ป่วย

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การช่วยเหลือรับส่งต่อผู้ป่วยโรคเขตร้อนและโรคไข้ จากโรงพยาบาลต่างๆ ถ้าต้องการส่งต่อผู้ป่วย Click ที่นี่
null

การศึกษาวิจัยด้านโรคเขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำด้านโรคเขตร้อน มีงานวิจัย นวัตกรรม ที่ช่วยพัฒนาการรักษาด้านโรคเขตร้อน ทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ