การบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

parasite

คลินิกความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อน

Tropical Medicine Excellence Clinic

ประกอบด้วยคลินิกโรคเขตร้อน คลินิกโรคอุจจาระร่วง คลินิกโรคพยาธิ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของรพ. ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ การตรวจ lab ที่ทันสมัย

opd1

คลินิกผู้ป่วยนอก

Out-patient Department

ให้การบริการผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคทางอายุรกรรม อายุรกรรมเฉพาะทาง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ และผู้ป่วยเด็ก

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (13)

คลินิกพิเศษ

Special Clinic (TMD)

ให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคทางเดินอาหาร คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกกายภาพบำบัด

1

คลินิกไข้

Fever Clinic

เป็นคลินิกที่โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการตรวจ รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไข้ฉี่หนู ไข้ไรอ่อน ฯลฯ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

7

คลินิกผิวหนัง

Skin Clinic

ให้การบริการรักษาโรคผิวหนังชนิดทุกชนิด รวมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัยในหัตถการต่างๆ เช่น Laser, ฉายแสง UV, ฉีด Botox ให้การบริการโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง

4

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว

Thai Travel Clinic

ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงรักษาโรคที่เกิดหลังการเดินทางท่องเที่ยว

hemo1

งานไตเทียม

Hemodialysis

ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และภาวะไตวายเฉียบพลันจากโรคเขตร้อนต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ให้การดูแลโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต

pt4

งานกายภาพบำบัด

Physical Therapy

ให้การบริการด้านกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดเสียงความถี่สูง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เครื่องออกกำลังกายแบบต่างๆ ฯลฯ

????????????????????????????????????

เวชศาสตร์แผนไทย

Thai Traditional Massage

ให้บริการนวดแผนไทยโดยพนักงานนวดที่มีความชำนาญ นวดเพื่อสุขภาพ นวดคอ บ่าไหล่ นวดเท้า รวมทั้งการประคบ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

homecare2

หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ

TropMed Home Care

เป็นสถานบริบาลรับดูแลผู้สูงอายุพักค้างเหมือนบ้าน (TropMed Home Care) เปิดให้บริการที่อาคารตระหนักจิต หะริณสุต มีทั้งแบบห้องเดี่ยว และห้องรวม

2

งานบริการผู้ป่วยใน

In-patient Department

โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยมีทั้งหอผู้ป่วยสามัญ ห้อง ICU ห้องผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว พิเศษคู่ และห้องแยกโรค

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (15)

เวชศาสตร์แผนจีน

Chinese Traditional Medicine

ให้บริการโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์แผนจีน เข่นการฝังเข็ม การครอบแก้ว เปิดบริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8-16น. ที่อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

cover-vac

คลินิกวัคซีนเด็กและวัยรุ่น

Vaccine Clinic for Child and Adolescent

เป็นคลินิกพิเศษ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กและวัยรุ่น ทั้งวัคซีนภาคบังคับ (EPI) และวัคซีนทางเลือกอื่นๆ (Optional vaccine) ให้การบริการโดยอาจารย์แพทย์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน

rehab

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Rehabilitation Clinic

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู อาการปวด/ผิดปกติของระบบกระดูก เอ็น กล้ามเนื้อ อาการออฟฟิศซินโดรม ฯลฯ โดยวิธีต่างๆ เช่น วิธีทางกายภาพบำบัด ฝังเข็ม

DSC_0386

ห้องปฏิบัติเวชศาสตร์ชันสูตร

Laboratory Diagnostic 

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาและให้บริการทางธนาคารเลือด

คัดกรองมะเร็งเต้านม

Mammogram

ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Mammogram และ ultrasound เต้านมโดยรังสีแพทย์ผู้ชำนาญ ให้บริการทุกวันพุธที่ 1,3 ของเดือน สามารถนัดหมาย Online ได้

3bd75ad0-f733-4b40-926e-90a747b7ec5d

งานโภชนาการ

งานโภชนาการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งสู่กระบวนการผลิตและบริการอาหารแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแผนการรักษาของแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (11)

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

บริการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพผ่านเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัย และแปลผลโดยรังสีแพทย์ซึ่งมีความชำนาญ พร้อมทั้งนักรังสีการแพทย์ และทีมงานรังสีวินิจฉัย ที่มีประสบการณ์คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำต่างๆ

2

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร

ให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคตับ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ใหญ่ รวมทั้งการตรวจด้วยวิธีการส่องกล้อง พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพของ โรคตับ และ โรคระบบทางเดินอาหารโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ