นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการบรรยายรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน website Tropmedhospital.com และ ThaiTravelClinic.com ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกท่านอย่างดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน website ซึ่งผู้ใช้ควรศึกษาให้เข้าใจ และต้องยอมรับข้อตกลงก่อนใช้งาน  

 

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกหรือเปิดเผยให้

ข้อมูลเมื่อทำการนัดหมาย online, แบบฟอร์มต่างๆ

ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address เลขที่บัตรประชาชน/พาสปอร์ต ข้อมูลเหล่านี้เราจำเป็นต้องถามเพื่อใช้ในการลงทะเบียนท่านเข้าสู่ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ท่านจะไม่สามารถทำการนัดหมายได้ ถ้าไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ ข้อมูลของท่านจะถูกดำเนินการและส่งเข้าสู่ระบบ Hospital Information System (HIS) ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีความปลอดภัยสูงและดำเนินการตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูล ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบอำนาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลเมื่อใช้ contact box, comment box หรือส่ง email ถึงของเรา

เมื่อท่านใช้ช่องทางดังกล่าวในการติดต่อเรา หรือ post ความเห็นหรือคำถามบนเว๊ปไซด์ของเรา ท่านจะต้องให้ข้อมูลชื่อ และ email แก่เรารวมถึงเนื้อหา คำถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน ข้อมูลดังกล่าวของท่านอาจถูกส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล อาจารย์แพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการตอบคำถามหรือตอบสนองต่อความคิดเห็นของท่าน  ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบอำนาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลเมื่อใช้กล่องสนทนา หรือ chatbox บนหน้า website ของเรา

เราใช้ระบบ Chatbox ของ Tidio.com ซึ่งข้อมูลที่ท่านพิมพ์หรือสื่อสารใน Chatbox จะถูกส่งผ่านไปที่ server ของ Tidio.com ซึ่งมีระบบในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลของ Tidio.com ได้ที่นี่ ข้อมูลต่างๆที่ผ่าน Chatbox จะถูกสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทในการตอบคำถามหรือตอบสนองต่อความคิดเห็นของท่าน  ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบอำนาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลของท่านผ่านไปยัง Tidio.com หรือเจ้าหน้าที่ของเรา กรุณาอย่าใช้การสื่อสารผ่านกล่องสนทนา หรือ chatbox บนหน้า website ของเรา

ข้อมูลเมื่อใช้ระบบ Video Conference, Telemedicine หรือการสื่อสารด้วยคำพูด ภาพ 

โรงพยาบาลใช้ระบบหลายอย่างในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยคำพูด หรือภาพ Realtime ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่าน tele.tropmedhospital.com หรือ LINE voice call, video call, ZOOM, WebEx ซึ่งช่องทางต่างๆเหล่านี้ยกเว้นผ่าน tele.tropmedhospital.com เป็นช่องทางสื่อสารโดยผ่าน server ภายนอก ก่อนใช้งานในระบบดังกล่าว ผู้ใช้พึงศึกษาข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลก่อนเสมอ ถ้าท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ท่านอย่าได้ใช้การสื่อสารผ่านระบบนั้นๆ 

 

2. ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ 

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว๊ปเซด์ของเรา จะมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับท่านถูกจัดเก็บและดำเนินการโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวมีหลายอย่างเช่น IP address, ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม URL ที่นำท่านมา keywords หรือข้อมูลเกี่ยวกับ browser หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บและดำเนินการโดย web application หรือ web analytics services ต่างๆ เช่น Google Analytics, WordPress Statpress ข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ผู้ใช้งานว่ามีรูปแบบ หรือความต้องการอย่างไร ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุง website ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด ท่านสามารถอ่านข้อมูลนโยบายความปลอดภัยของ Google Analytics ได้ที่นี่ 

 

3. การใช้งานคุ๊กกี้ (Cookie)

คุ๊กกี้คือข้อมูลบางส่วนที่ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เวปไซด์ส่วนใหญ่รวมถึงเวปไซด์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อจดจำการใช้งานของท่าน การใช้คุ๊กกี้จะทำให้การใช้งานเวปไซด์ของเรามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ท่านสามารถจะยกเลิกหรือจำกัดการใช้งานคุ๊กกี้ได้โดยการตั้งค่าใน browser ของท่าน อย่างไรก็ตามถ้าท่านยกเลิกหรือจำกัดการใช้งานคุ๊กกี้อาจทำให้การแสดงผลหรือการตอบสนองของ webpage บางหน้าในเว๊ปไซด์ของเรามีปัญหาได้ ท่านสามารถอ่านนโยบายเกี่ยวกับ Cookie ของเราได้จาก LINK นโยบายการใช้ Cookie 

 

4. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ดีที่สุด เราได้ใช้ระบบการเข้ารหัสสมัยใหม่ Secure Sockets Layers (SSL) ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง server ของเราและ broswer ของท่าน การใช้วิธีดังกล่าวจะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทุกอย่างที่มีการส่งต่อจะมีการเข้ารหัส และยากต่อการดักจับและนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ server ของเรายังมีการปกป้องการเข้าถึงทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กโทรนิกส์ ตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม ท่านพึงตระหนักว่าไม่มี website ใด, ไม่มี server ใด, ไม่มี email service ใด และไม่มีข้อมูลใดในระบบ Internet ที่จะปลอดภัย 100% จากการเข้าภึงของบุคคลภายนอก หรือจะปลอดภัย 100% จากการจรกรรมข้อมูล การ hack หรือการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูล ดังนั้นท่านไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวสำคัญของท่านเข้าสู่ระบบ Internet รวมถึงระบบของ Thaitravelclinic และคลินิกฯไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการที่ข้อมูลของท่านถูกเข้าถึงจากบุคคลภายนอก ถูกจรกรรม ถูกเปิดเผย หรือถูกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อท่าน

 

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562 (Personal Data Protection Act) และ  General Data Protection Regulation (GDPR)

เรามีความมุ่งมั่นและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจะปฎิบัติตามพระราชบัญญติคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง GDPR ของสหภาพยุโรป ในขณะนี้มีเราได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวดังนี้

  • ก่อนที่ท่านจะใช้ website ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของโรงพยาบลา ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถอ่านได้จาก LINK นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (Privacy Notice)
  • ก่อนที่ท่านจะทำนัดหมาย ซึ่งจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่านจะต้องอ่านและยอมรับในข้อตกลงการใช้ website และนโยบายด้านความปลอดภัยก่อน ถ้าท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ท่านไม่ควรใช้ website ของเรา
  • ท่านสามารถขอดู เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทั้งหมดของท่านได้ รวมถึงสามารถถอนการให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยการ download แบบฟอร์มคำร้องนี้  และส่ง email มาที่ admin@tropmedhospital.com  หรือ กรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มแสดงเจตนารมณ์ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากแอพพลิเคชั่น จากนั้นเราจะพิจารณาคำร้องของท่านและดำเนินการโดยเร็ว อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลอาจปฎิเสธคำขอของท่าน ถ้าทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นทางกฎหมายในฐานต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถทำตามคำร้องของท่านได้  และท่านควรตระหนักว่าการถอนการให้คำยินยอมเปิดเผยข้อมูล หรือการร้องขอให้ลบข้อมูลของท่าน ไม่สามารถทำให้ผลกระทบจากการให้คำยินยอมก่อนหนัาที่เปลี่ยนไปได้ ผลกระทบใดๆที่เกิดจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือมีการดำเนินการกับข้อมูลของท่านมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหรือผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  • เมื่อท่านติดต่อเราเพื่อร้องขอการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ว่าจะเป็นทาง email หรือทาง online communication ใดๆ โรงพยาบาลจำเป็นต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนเสมอ ดังนั้นท่านอาจต้องแสดงบัตรประชาชน หนังสือเดินทางของท่าน และ/หรือตอบคำถามบางประการเพื่อให้ทางคลินิกสามารถเชื่อได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่ท่านอ้างจริง
  • เราจะไม่ส่ง email เพื่อการตลาดอื่นใดให้ท่าน และเราจะไม่ขาย/ส่งต่อข้อมูลไปให้บุคคลที่ 3 เพื่อการค้าหรือการตลาดโดยเด็ดขาด

 

6. การแสดงความคิดเห็น หรือถาม/ตอบคำถามใน blog

ข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นหรือถาม/ตอบคำถามใน blog ถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถเข้าไป post และเข้าถึงได้ ดังนั้นท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการแสดงความคิดเห็น หรือถาม/ตอบคำถามดังกล่าว โดยเฉพาะใน blog ของเรา

 

7. การปรับปรุงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อความเหมาะสม และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เราจะ update ให้ทราบโดยทั่วกันใน website ของเรา ดังนั้นท่านควรจะเข้าเยี่ยมชม และอ่านนโยบายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ

 

8. ติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอและ หรือถามคำถามเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเราได้ โดยเขียน email ถึงเราที่ admin@tropmedhospital.com

 

Last updated:  May 26, 2022