ขอเชิญบริจาคสมทบทุนเพื่อเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

บริจาคผ่านระบบ E-donation

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ (2)

ซึ่งมีทั้งหมด 4 บัญชี

(1) ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020243636824

(2) ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2563564

(3) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 051-2287685

(4) ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 038-7546591

บริจาคผ่านระบบ E-donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567)

บริจาคเงินทาง Online Banking, ATM

ONLINE

โอนเงินบริจาคทางบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-56356-4 (หักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)

บริจาคสิ่งของ/เวชภัณฑ์

d5

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสิ่งของ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนโดยตรง
ติดต่อ ฝ่ายการพยาบาลฯ ที่เบอร์ 02-3069142

มาบริจาคด้วยตนเองที่โรงพยาบาล

foundation

ท่านสามารถมาติดต่อเพื่อบริจาคเงินได้ด้วยตนเอง ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 1 อาคาราชนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ