ขอเชิญบริจาคสมทบทุนเพื่อเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

บริจาคเงินทาง Online Banking, ATM

ONLINE

โอนเงินบริจาคทางบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-56356-4 (หักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)

บริจาคสิ่งของ/เวชภัณฑ์

d5

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสิ่งของ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนโดยตรง
ติดต่อ ฝ่ายการพยาบาลฯ ที่เบอร์ 02-3069142

มาบริจาคด้วยตนเองที่โรงพยาบาล

foundation

ท่านสามารถมาติดต่อเพื่อบริจาคเงินได้ด้วยตนเอง ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 1 อาคาราชนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ