ป้าย Certificated 2023

✪ ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information

  • งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 11 : 12-13 ธันวาคม 2567 Click
  • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2567 : 26 พฤศจิกายน 2567 Click
  • งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2567 : 16 สิงหาคม 2567 Click
  • การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 : 13-16 มีนาคม 2567 Click
  • โครงการถ่ายทอดความรู้ Smart Knowledge Management HA (KM.HA) ประจำปี 2567 Click

✪ ติดต่อเรา : Contact us

หน่วยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์
เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   เบอร์โทรศัพท์ 02-3069197   E-mail: ha.tropmed@gmail.com

since May 23, 2023