ป้าย Certificated 2023

✪ ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information

  • งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 : 14-15 ธันวาคม 2566 Click
  • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2566 : 28 พฤศจิกายน 2566 Click
  • งาน TropMed Quality Fair ครั้งที่ 3 : 5 กรกฎาคม 2566 Click
  • การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 : 15-17 มีนาคม 2566 Click
  • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2565 : 29 พฤศจิกายน 2565 Click
  • โครงการถ่ายทอดความรู้ Smart Knowledge Management HA (KM.HA) ประจำปี 2566 Click

✪ ติดต่อเรา : Contact us

หน่วยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์
เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   เบอร์โทรศัพท์ 02-3069197   E-mail: ha.tropmed@gmail.com

since May 23, 2023