ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คลินิกไข้ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ที่อยู่

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-306-9199
Email : tmhospital@mahidol.ac.th

ติดต่อขอส่งตัวคนไข้ คลิกที่นี่ TropMed Referral Center

โทรศัพท์ (คลินิกไข้): 02-306-9148, 02-306-9199
โทรศัพท์ (คลินิกพิเศษ TMD) : 02-306-9149
โทรศัพท์ (คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว) : 02-306-9145
โทรศัพท์ (คลินิกผู้ป่วยนอกชั้น 3) : 02-306-9146-7

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานเบอร์ตรงโทร 02-306-9100 ต่อสถานที่
งานเวชระเบียน02-30691603016อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1
งานเภสัชกรรม02-30691653014, 3015อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1
งานการเงินและสวัสดิการสังคม02-6447967,02-30691633018, 3023อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1
คลินิกไข้02-30691483011อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1
คลินิกผิวหนัง02-30691493020, 3021อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2
คลินิกพิเศษ02-30691493020, 3021อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2
คลินิกผู้ป่วยนอก02-3069146,02-30691473030, 3031อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง02-30691453034, 3037อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3
งานกายภาพบำบัด02-3069171-อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4
งานไตเทียม02-30691513052อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5
หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล02-30691973122, 3123อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6
เวชศาสตร์แผนไทย02-3069169,02-30691701652อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ชั้น 1
เวชศาสตร์แผนจีน-1226, 1420อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ชั้น 2
หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ02-35446581640, 1641อาคารตระหนักจิต หะริณสุต ชั้น 4-5
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล02-30691441630, 1631อาคารตระหนักจิต หะริณสุต ชั้น 3
งานรังสีวินิจฉัย02-30691613040อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4
หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ02-30691943053อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5
งานห้องปฎิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร02-30691673269อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6
สำนักงานฝ่ายการพยาบาล02-30691423265อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6
สำนักงานผู้อำนวยการ02-30691403260อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6
หน่วยควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล02-30691973122, 3123อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6
หอผู้ป่วยวิกฤต02-30691503050อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5
หอผู้ป่วยสามัญชาย02-30691533110อาคารราชนครินทร์ ชั้น 11
หอผู้ป่วยสามัญหญิง02-30691573112อาคารราชนครินทร์ ชั้น 11
หอผู้ป่วยพิเศษ 102-30691543130อาคารราชนครินทร์ ชั้น 13
หอผู้ป่วยพิเศษ 202-30691553140อาคารราชนครินทร์ ชั้น 14
หอผู้ป่วยพรีเมียมโฮมแคร์02-30691523150อาคารราชนครินทร์ ชั้น 15