โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนผู้สนใจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามกลุ่มอายุ และลักษณะความเสี่ยง โดยผู้เข้ารับการตรวจทุกท่านจะได้รับการตรวจโดยแพทย์/อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาล และจะได้รับผลการตรวจทุกอย่าง รวมทั้งสมุดสุขภาพภายในวันเดียวกัน

Packageเหมาะกับการตรวจโดยสังเขป (ดูรายละเอียด การตรวจทุกอย่างได้ที่รูปด้านล่าง)ราคารวม (บาท)
Simple1อายุ <35 ปีตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับ ไต ตรวจปัสสาวะ เอกซ์เรย์ปอด1,830
Simple2อายุ <35 ปีเหมือน Simple 1 เพิ่มการตรวจกรดยูริค ตรวจอุจจาระ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ2,295
Advanceอายุ >35 ปีเหมือน Simple 2 เพิ่มการทำงานของไทรอยด์ Ultrasound ช่องท้อง คัดกรองมะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (เฉพาะชาย)หญิง 4,475 // ชาย 4,825
ไวรัสตับอักเสบทุกอายุตรวจไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี เพื่อคัดกรอง และแนะนำการฉีดวัคซีน2,070

คำแนะนำในการตรวจสุขภาพ

  1. การตรวจสุขภาพทุก package ข้างต้น ไม่สามารถเบิกได้
  2. ราคาค่าตรวจสุขภาพข้างต้น เป็นราคารวมทุกอย่างแล้ว ทั้งค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่าตรวจทุกชนิด แต่ไม่รวมยาหรือการตรวจเพิ่มเติม
  3. ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำ งดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณเล็กน้อย) ยกเว้น Package 4 ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
  4. สำหรับ Advance package ที่ต้องทำ ultrasound กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  5. การตรวจสุขภาพเป็นการคัดกรองโรคในเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเท่านั้น
  6. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะนำให้ทำนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ Online
  7. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ท่านสามารถทำประวัติใหม่ Online ได้ที่นี่ 

เปิดบริการตรวจสุขภาพ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00น.
สอบถามรายละเอียด ที่คลินิกพิเศษ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
โทรศัพท์  02-306-9149,  02-306-9199
ทำนัดหมาย Online

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (1600 × 250px) (1)