CSSD logo
รูปหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ_๒๐๑๒๒๙_2

การบริการรับฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

อัตราค่าบริการ การฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำค่าบริการนึ่ง (บาท/ชุด)
ชุดทำแผล40
ชุดผ่าตัดเล็ก40
ชุดตัดไหม40
ชุดสวนปัสสาวะ40
ชุดเย็บแผล40
ชุดตัดชิ้นเนื้อ50
ชุดเจาะคอ60
ชุดเจาะปอด50
ชุดเจาะไขกระดูก50
ชุดเจาะหลัง50
ชุดผ่าหลอดเลือดดำ70
เหมานึ่งอุปกรณ์ทั้งตะกร้า (50 ลิตร)350

ขั้นตอนการรับบริการรับฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

ขั้นตอนการรับบริการ

1. อุปกรณืชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมาฝากนึ่ง ต้องห่อด้วยผ้าสองชั้นโดยแยกประเภทเครื่องแก้ว และเครื่องสแตนเลส

2. เจ้าหน้าที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อตรวจรับอุปกรณ์ชุดเครื่องมือแพทย์

3. รับใบขอส่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์โดยระบุชุดเครื่องมือแพทย์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี ชื่อผู้ฝากส่ง และเบอร์ติดต่อ (กรณีไม่มีบัตร รพ. มาก่อน กรุณากรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่)  ทำบัตรใหม่คลิกที่นี่

4. ติดต่อแผนกเวชระเบียน (ชั้น 1 อาคาราชนครินทร์)

5. ชำระเงินและรับใบเสร็จ แผนกการเงิน ในวันที่นำมาฝากนึ่ง (ชั้น 1 อาคาราชนครินทร์)

6. สามารถรับอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมาฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

รูปหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ_๒๐๑๒๒๙_0

เวลาทำการ

  • รับอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทุกวัน เวลา 8.00 น.-9.00 น.
  • รับอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ทุกวัน เวลา 8.00 น.-9.00 น. และ  14.00 น.-15.00 น.

ติดต่อได้ที่

หน่วยเวชภัณท์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3069100 ต่อ 2013, 098 – 8256916, 089 – 4946723