บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า และผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่อง

                 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้จัดช่องทาง การบริการ TeleMed ให้ผู้ป่วยที่มีประวัติกับทางรพ.อยู่แล้ว และเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดการเดินทางมายังรพ. และเพื่ออำนวยความสะดวก โดยผู้ป่วยสามารถพบแพทย์แบบ online ผ่านทางโทรศัพท์, LINE, Video conference จากนั้นทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งยาให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ถ้ามีค่ายาหรือค่าบริการส่วนเกิน ผู้ป่วยก็สามารถชำระเงินได้ทาง online ได้ทันที ผู้ป่วยที่สามารถใช้บริการ TeleMed ได้แก่ ผู้ป่วยเก่าที่

 • ใช้สิทธิการรักษาข้าราชการ(แบบจ่ายตรง)
 • สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า
 • ชำระเงินเอง

ขั้นตอนการรับบริการ TeleMed

 1. สแกน QRCode (ตามภาพ) หรือ แอดไลน์มาที่ @tropmedhospital หรือ click ที่ link นี้ https://lin.ee/wBAo94Q

 1. ขั้นตอนนี้สำคัญ ขอให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น เพื่อยืนยันตนเอง ชื่อ-นามสกุล, เลข HN รพ. เป็นต้น และนัดพบแพทย์ ตรงนี้หากมีการอัพเดทข้อมูลกรุณาแจ้งข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่ในการจัดส่งยาและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและรวดเร็ว คงต้องเสียเวลายืนยันข้อมูลในขั้นตอนสักนี้เพื่อความถูกต้อง จากนั้นนัดวัน และเวลาในการรับบริการ
 2. เมื่อถึงวันและเวลาตามที่นัดหมาย แพทย์จะทำการติดต่อไปทางโทรศัพท์, แอพพลิเคชั่น Line, Zoom เป็นต้น ตามที่ได้แจ้งไว้ตามสะดวก
 3. เจ้าหน้าที่การเงินจะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนเกินสิทธิต่างๆ ให้ท่านทราบ พร้อมช่องทางการชำระเงิน
 4. โอนเงินและส่งเอกสารเพื่อยืนยันการโอน มายังช่องทาง Line@ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ก็จะทำการเตรียมการจัดส่งพัสดุ
 5. ท่านจะได้รับเอกสารการจัดส่งพัสดุ และรอรับยา เป็นอันเสร็จสิ้น

 ข้อพึงปฏิบัติเมื่อพัสดุยาได้ส่งถึงบ้านท่าน 

 1. กรุณาตรวจสอบยาที่ได้รับเทียบกับฉลากยาและใบรายการยา โดยตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อผู้ป่วย
  • ชื่อยา
  • ขนาด/ความแรงยา
  • วิธีใช้ยา
  • จำนวน
 1. หากยาที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือ มีข้อสงสัยในการใช้ยา ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางห้องจ่ายยา โทร.02-3069165
  หรือ Line @tropmedhospital (ช่วงเวลาตอบคำถามผ่าน LINE วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น.-16.00น.)

ขั้นตอนการใช้บริการ TeleMed

Telemedicine

สถิติผู้ใช้บริการ TeleMed

(ตั้งแต่ 23 มีนาคม 63 – ปัจจุบัน)

0
ผู้ใช้บริการไปแล้ว
0
จำนวนพัสดุยาที่ส่งไปแล้ว
0
ญาติมารับพัสดุยาเอง

1. ขั้นตอนการให้บริการ Tele Medicine ในส่วนของโรงพยาบาล

2. ขั้นตอนของงานเภสัชกรรม ในการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์