คลินิกที่เปิดบริการนัดหมาย Online ก่อนพบแพทย์

คำแนะนำในการทำนัดหมาย Online

  • ระบบการนัดหมาย Online ทำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเก่าของบางคลินิกมีมาก ทำให้ไม่สามารถเปิดระบบให้นัดพบแพทย์ได้ทุกคลินิก และบางคลินิกสามารถนัดได้บางช่วงเวลาเท่านั้น  ดูการบริการทั้งหมดของโรงพยาบาลที่นี่
  • คลินิกส่วนใหญ่สามารถ Walkin ได้ในเวลาทำการของคลินิก แต่ท่านอาจต้องใช้เวลารอพบแพทย์นาน แนะนำให้ทำนัด Online จะสะดวกกว่า
  • คลินิกที่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้าก่อนพบแพทย์คือ คลินิกความเป็นเลิศด้านโรคพยาธิ คลินิกความเป็นเลิศด้านโรคอุจจาระร่วง และคลินิกวัคซีนเด็ก
  • ผู้รับบริการที่คลินิกพิเศษ/คลินิกความเป็นเลิศ ต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าปกติประมาณ 10-15%
  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย
ตารางการให้บริการ (03/01/2024) (สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)

คลินิกไข้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คลิกที่นี่