ระบบนัดหมายตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย

BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS (BIA)

รายละเอียดผู้รับบริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย

 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการ “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย” และมีนักโภชนาการมาให้คำแนะนำในการตรวจ
  ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย
  – ประเมินพลังงานที่ร่างกายต้องการขั้นในแต่ละวัน
  – ทราบน้ำหนักเป้าหมาย กล้ามเนื้อ ไขมัน ที่ต้องเพิ่มหรือลด
  – วิเคราะห์ไขมันและกล้ามเนื้อแบบแยกส่วน
  – ประเมินสภาวะอ้วนลงพุง
  – ประเมินอายุร่างกาย และได้รับคำแนะนำจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ
  1. การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
  – ควรตรวจวัดขณะท้องว่าง หรือหลังรับประทานอาหารประมาณ 2-3 ชั่วโมง
  – สามารถดื่มน้ำ 2 แก้วก่อนตรวจ 2 ชั่วโมง
  – หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือยาขับปัสสาวะ ก่อนตรวจวัดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
  – งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจ 24 ชั่วโมง
  2. การเตรียมตัวอื่นๆ
  – สวมเสื้อผ้าชุดที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นำเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากออกจากร่างกาย
  – หากปวดปัสสาวะ ควรถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจประมาณ 30 นาที
  – หากมีการออกกำลังกายอย่างหนัก อบซาวน่า หรือกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อเป็นจำนวนมาก ควรตรวจหลังจากทำกิจกรรมประมาณ 3 ชั่วโมง หรือตรวจวัดก่อนทำกิจกรรมเหล่านี้
  – ควรตรวจใกล้เคียงกับเวลาเดิม รวมทั้งปริมาณอาหาร เวลาในการรับประทานอาหาร กิจกรรมที่ทำคงเดิม ผลที่ได้จึงจะนำมาประเมินการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในร่างกายได้
 • ค่าบริการ 200 บาท (เบิกไม่ได้)

คำแนะนำ

 1. จุดให้บริการตรวจ BIA อยู่บริเวณ ชั้น 3 หน้าคลินิกท่องเที่ยวฯ อาคารราชนครินทร์
 2. เปิดให้บริการตรวจเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. สามารถนัดหมาย Online เข้ารับบริการได้วันละ 8 คิว
 3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล กรุณาทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย ทำบัตรใหม่ที่นี่

ระบบนัดหมายเข้ารับบริการ BIA

Loading...