เกี่ยวกับหน่วยเวชศาสตร์แผนจีน

หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการบำบัดรักษาแก่ผู้ปวย และบุคคลทั่วไป โดยวิธีต่างๆ เช่น การฝังเข็ม การฝังเข็มและกระตุ้นดัวยไฟฟ้า รวมถึงการครอบแก้วตามศาสตร์ของการแพทย์แผนจีน ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์แผนจีน

การฝังเข็ม

acupuncture1

การฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค  โดยการใช้เข็มปักเข้าไปยังตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายในตำแหน่งที่เป็นจุดเฉพาะ  โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน

เข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม มีขนาดเล็กและบางมาก เป็นเข็มตัน ปลายตัด ไม่มีสารหรือยาชนิดใดเคลือบเข็มอยู่ เข็มที่ใช้ในหน่วยเวชศาสตร์แผนจีน ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเข็มใหม่ ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้ใหม่โดยเด็ดขาด

การฝังเข็มและกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

acu2

วิธีการนี้เป็นขั้นตอนหลังจากที่ฝังเข็มแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้สายไฟเชื่อมต่อกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดพิเศษโดยเฉพาะ เป็นกระแสไฟฟ้าตรงประมาณ 9 โวลท์ จึงไม่สามารถทำให้เกิดไฟดูดได้ แต่จะรู้สึกกระตุ้นที่กล้ามเนื้อเป็นจังหวะ แรงพอทนได้ ทำให้เข็มกระดิก เป็นจังหวะตามกระแสไฟฟ้า และไม่ทำให้เจ็บปวดจนทนไม่ได้

วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ เส้นประสาท ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน

การครอบกระปุกแก้ว

suction

การครอบด้วยกระปุกแก้ว หรือการครอบแก้ว เป็นวิธีการรักษาด้วยศาสตร์แผนจีนแบบหนึ่ง แพทย์จะใช้ไฟลนที่กระปุกก่อนครอบที่ผิวหนังเพื่อทำให้กระปุกเกิดภาวะสุญญากาศ  วิธีนี้จะทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณใต้ผิวหนังขยายตัวหรือแตกออกเกิดเป็นรอยแดง-คล้ำตามรอยขอบ

วิธีการรักษานี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มีการติดขัด ทำให้รักษาอาการปวดได้ หลังจากการทำแล้ว บริเวณผิวหนังอาจมีสีม่วงคล้ำเป็นจ้ำ แต่ไม่มีอันตราย และจะหายได้เองในเวลา 1-2 สัปดาห์

ตารางแพทย์ออกตรวจ หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน
วันเช้าบ่ายแพทย์
จันทร์08.00-11.00น.13.00-15.00น.พจ.โบว์ธิยา รัตนคงทน
อังคาร8.00-10.00น.-พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ
อังคาร8.00-12.00น.13.00-15.00นพ.อัศจรรย์ จันทนพ
พุธ08.00-11.00น.13.00-15.00น.พญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ
พฤหัสบดี08.30-11.00น.13.00-15.00น.นพ.อัศจรรย์ จันทนพ
ศุกร์08.00-11.00น.-พจ.โบว์ธิยา รัตนคงทน
ศุกร์-13.00-15.00น.พญ.บุษราลักษณ์ ธนวัฒนาเจริญ
*เสาร์ (คลินิกพิเศษ)08.00-11.00น.13.00-14.30น.พญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ
*อาทิตย์ (คลินิกพิเศษ)08.00-11.00น.13.00-15.00น.นพ.อัศจรรย์ จันทนพ

* ค่ารักษาโรคละ 400 บาท (เบิกได้ 150 บาท/วัน)  ค่าเข็ม เข็มละ 3 บาท

*ค่าบริการฝังเข็มคลินิกพิเศษนอกเวลา(วันเสาร์ – อาทิตย์) 800 บาทต่อโรค(เบิกได้ 150 บาท) ค่าเข็ม เข็มละ 3 บาท

แนะนำหน่วยเวชศาสตร์แผนจีน

การฝังเข็มคืออะไร?

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information

  • - หน่วยเวชศาสตร์แผนจีนเปิดให้บริการตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

คำถามที่ถามบ่อย : FAQ

หน่วยเวชศาสตร์แผนจีนมีการป้องกันการติดเชื้อ COVID19 อย่างไร

หน่วยเวชศาสตร์แผนจีนให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นโดย

  • ซักประวัติและวัดไข้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการทุกคน
  • จัดพื้นที่ห่างระหว่างบุคคลมากกว่า 1.5 เมตร
  • ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • มีแอลกอฮอล์เจลบริการทุกจุดให้บริการ
  • เมื่อแพทย์ได้รักษาผู้ป่วยที่เตียงเสร็จ จะมีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค
นัดหมายคลินิกฝังเข็มต้องทำอย่างไร

สามารถนัดหมาย Online ได้ที่ LINK นี้ 

ถ้ายังไม่เคยทำบัดรโรงพยาบาล แนะนำให้ทำบัตร Online ก่อนที่นี่ 

ติดต่อเรา : Contact us

หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ชั้น 2
เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 1226,1420

วันและเวลาทำการ : Service Hours

เปิดรับบัตรคิวทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา  08.00-15.00 น.    รอบแรก 08.00-11.00 น.  รอบสอง 13.00-15.00 น.

เริ่มการฝังเข็มตั้งแต่เวลา  08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)