กิจกรรมให้ความรู้ "มะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้ " โดย แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน

กิจกรรมให้ความรู้ “มะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้ “ ในเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Awareness Month) โดย แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 09.00 น.
ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

#เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล #คลินิกไข้ตลอด24ชั่วโมง #โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #มหาวิทยาลัยมหิดล