5 อันดับวัคซีนที่มีผู้มารับบริการมากที่สุด (มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567)

“โรงพยาบาลบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีวัคซีนทุกชนิดที่มีในประเทศไทย” วันนี้แอดมินจะนำเสนอ 5 อันดับวัคซีนที่มีผู้มารับบริการมากที่สุด(มกราคม 2567 – มิถุนายน 2567) และข้อมูลเบื้องต้นของวัคซีน พร้อมแล้วไปดูกันครับ
Note: วัคซีนแต่ละชนิดมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการรับวัคซีนทุกครั้งนะครับ
อันดับที่ 5 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B สำหรับผู้ใหญ่
เป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่ถูกแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และยังไม่มีภูมิต้านทานฉีด(ควรทำการตรวจเลือดเพื่อดูภูมิคุ้มกันก่อน) ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็จะถูกแนะนำให้ฉีดด้วย เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีคนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดเป็นไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีจะฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ที่ 0-1-6 เดือนครับ
อันดับที่ 4 วัคซีนป้องกันบาดทะยัก,ไอกรน,คอตีบ
วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคบาดทะยัก,ไอกรน,คอตีบ โดยมากจะได้รับวัคซีนนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆ แต่วัคซีนชนิดนี้ก็จะแนะนำให้ฉีดในผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน และคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ เช่น ผู้ที่มีบาดแผลเปิด ผู้ที่ถูกสัตว์กัด มีความเสี่ยงจะเกิดบาดทะยัก บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ใหญ่ที่มีเด็กทารกในบ้าน เป็นต้น ปกติแล้วในผู้ที่ไม่เคยฉีดมาก่อนจะแนะนำให้ฉีดทั้งหมด 3 เข็มที่ 0-1-6 เดือน
อันดับที่ 3 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม
วัคซีน MMR วัดชีน MMR (MUMPS/MEASLES/RUBELLA VACCINE) เป็นวัคซีนรวมใช้ในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัด หัดยอรมัน และคางทูม และยังเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นอีกด้วย การฉีดวัคซีน MMR จะแนะนำให้ฉีดในกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์ และอื่นๆ โดยปกติวัคซีน MMR จะแนะนำให้ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม เข็มที่ 1 ตอนอายุระหว่าง 9-12 เดือน เข็มที่ 2 ตอนอายุระหว่าง 4-6 ปี (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์) สำหรับผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้แนะนำมาพบแพทย์ก่อนรับวัคซีนนะครับ
อันดับที่ 2 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทำไมวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) จึงขึ้นมาอยู่อันดับ 2 โดยปกติแล้วเรามักจะคุ้นเคยกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังการสัมผัสโรค นั่นคือเมื่อถูกกัด,ถูกข่วน จากนั้นจึงไปพบแพทย์เพื่อขอฉีดวัคซีน แต่อีกวิธีคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรคเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคขึ้นมา ซึ่งจะฉีดทั้งหมด 3 เข็มด้วยกัน(ควรได้รับการประเมินจากแพทย์) และทางโรงพยาบาลก็จะแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน เช่น ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่หาวัคซีนชนิดนี้ยาก ผู้ที่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆ เป็นต้น
Note: ท่านสามารถอ่านบทความ โรคพิษสุนัขบ้ากับนักท่องเที่ยวได้ที่ https://www.thaitravelclinic.com/…/thai-rabies-in…
อันดับที่ 1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
และอันดับ 1 ก็ตามคาดไว้ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถพบได้ทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งในหลายประเทศ มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ลงได้ จะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน และควรฉีดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้งนะครับ
นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอื่นๆที่ มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากใกล้เคียงกับ 5 อันดับข้างต้น เช่น วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE, วัคซีนป้องกันไข้เหลือง, วัคซีนป้องกันงูสวัด เป็นต้น
ตรวจเช็คราคาวัคซีน และนัดหมายฉีดวัคซีนได้ที่ https://www.thaitravelclinic.com/th/cost-th.html
ขอบคุณข้อมูลจาก : ผศ.ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
และบทความวัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง/ท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดย Thai Travel Clinic https://www.thaitravelclinic.com/…/recommended-vaccine…