กลุ่มเป้าหมายที่สามารถจอง และนัดฉีดวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถจอง และนัดฉีดวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้
1. เป็นผู้ป่วยและมีประวัติกับทางโรงพยาบาลฯ
2. มีอายุมากกว่า 60 ปี
3. มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคคือ
– โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
– โรคหัวใจและหลอดเลือด
– โรคไตวายเรื้อรัง
– โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคเบาหวาน
– โรคอ้วน
– โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
สำหรับประชาชนทั่วไปนอกเหนือกลุ่มดังกล่าว ต้องรอวัคซีนในรอบถัดไป ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564
วิธีการจองวัคซีน และข้อสงสัยต่างๆสามารถ เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/covid-vaccine

ฉีดวัคซีนอื่น พร้อมวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่?

เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น “จึงแนะนำให้เลี่ยงการรับวัคซีน COVID- 19 และวัคซีนชนิดอื่นทุกชนิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ทั้งก่อน และหลังฉีดวัคซีน COVID -19” ยกตัวอย่าง หากท่านได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและการรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน
อย่างไรก็ตามวัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น เมื่อถูกสัตว์กัดให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลาเนื่องจากความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ามีความสำคัญกว่า
*หากฉีดวัคซีน COVID-19 ไปแล้ว แต่มาทราบภายหลังว่าเพิ่งได้รับวัคซีนอื่นไปก่อนหน้านี้ภายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ก็สามารถรับวัคซีน COVID-19 ตามระยะเวลานัดหมายได้ตามปรกติ ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนชนิดอื่นๆ ในระหว่างนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์ครับผม*