ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี”

ประกาศจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง
— ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี” ท่านสามารถเยี่ยมทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีการอื่นๆแทนการเดินทางมายังโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ —
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน