ประกาศ การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

เรียนผู้รับบริการ ผู้ที่มีคิวรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 30 มิ.ย. 2564 ขณะนี้วัคซีนพร้อมให้บริการแล้ว ขอให้ท่านมาตามนัดหมาย ที่ได้รับในระบบหมอพร้อม ตามเดิม ขอความกรุณาผู้รับบริการทุกท่านมาตามวัน และเวลาที่ได้นัดหมายไว้
หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบหมอพร้อมเท่านั้น ไม่รับผู้ลงทะเบียนใหม่ และ ไม่รับ Walk-in สำหรับในรอบวันถัดไปทางรพ.จะทำการแจ้งให้ทราบต่อไป ขอบคุณครับ