อัพเดตอัตราค่าบริการนวดแผนไทย 1 ก.ค. 2566

(อัพเดทการบริการและราคา)
เวชศาสตร์แผนไทย (นวด) เปิดให้บริการในวัน จันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 19.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 17.30 น.)
*ผู้ป่วยใหม่ ต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยประเมินก่อนนวดในวันจันทร์ – เสาร์ ในช่วงเวลา 9.00 – 11.30 น.
ท่านสามารถนัดหมายออนไลน์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/thai-traditional-medicine