Rehab

 

เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไร ?

เป็นการบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวด ติดขัด  ภาวะเสื่อมถอย อ่อนแรง ผิดปกติระบบประสาท หรือพิการ ด้วยวิธีการใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกายจำเพาะ การให้คำแนะนำทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน หรืออื่นๆ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเป็นซ้ำ

เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใด ?
 • ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกและข้อ
 • ออฟฟิศซินโดรม
 • ข้อเสื่อม
 • กระดูกทับเส้น
 • ข้อยึดติด
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ความผิดปกติของระบบประสาท และสมอง อ่อนแรง ชา มีปัญหาการกลืน

ให้บริการอะไรบ้าง ?

 

 • ตรวจวินิจฉัย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ
 • รักษาด้วยยา
 • ฉีดสเตียรอยด์
 • ลงเข็มสะกิดคลายกล้ามเนื้อ (dry needling)
 • การฝังเข็ม (acupuncture)
 • ส่งทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือชนิด  ต่างๆ เช่น shock wave, ultrasound diathermy, laser therapy
ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกธรรมดา ชั้น 3คลินิกพิเศษ (TMD clinic) ชั้น 2
วันจันทร์--
วันอังคาร10.00 - 12.00 น.13.00 - 15.30 น.
วันพุธ9.00 - 12.00 น.-
วันพฤหัสบดี9.00 - 12.00 น.-
วันศุกร์9.00 - 12.00 น.-