วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine) พร้อมให้บริการแล้ว!

วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine) พร้อมให้บริการแล้ว! ท่านใดวางแผนจะไปท่องเที่ยว ทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ เช็ครายละเอียดด่วน และนัดหมายเข้ามาพบแพทย์ได้ที่ : https://www.thaitravelclinic.com/index.php…
อ่านบทความสุดจ๊าบเกี่ยวกับวัคซีนไข้เหลืองได้ที่ : https://www.thaitravelclinic.com/…/table-of-content…