ระบบนัดกายภาพบำบัดออนไลน์

คำแนะนำ

  1. คลินิกกายภาพบำบัดเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. และปิดรับบัตรนัดเวลา 15.00 น.
  2. ระบบนัดนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีบัตรนัดกายภาพบำบัดแล้วเท่านั้น
  3. สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการมารับบริการทางกายภาพบำบัด ต้องพบแพทย์ก่อนเพื่อพิจารณาส่งปรึกษากายภาพบำบัด
Loading...