ระบบนัดหมายสำหรับคลินิก TEST – HIS API

คำแนะนำ

  • คลินิกพิเศษโรคหัวใจ เปิดวันพุธ. 13.00 – 15.00น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
  • เนื่องจากคลินิกโรคหัวใจมีคนไข้เก่า อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนัดหมายคลินิกโรคหัวใจจะทำได้จำกัด และมีเพียงบางช่วงเท่านั้น
  • ปัจจุบันเปิดให้ทำนัดหมาย Online ในคลินิกโรคหัวใจได้เฉพาะ วันอังคารแรกของเดือน เวลา 16.00-17.00น.เท่านั้น
  • ผู้รับบริการคลินิกพิเศษต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าปกติประมาณ 10-15%
  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

 

Loading...

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment