ระบบนัดหมายอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

รายละเอียดผู้รับบริการอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

 • วิธีการเตรียมตัวตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (whole abdomen)
  1. งดอาหารทุกประเภทก่อนตรวจ 4-6 ชม.
  2. ดื่มน้ำ 4-5 แก้ว ก่อนตรวจ 1 ชม. (กลั้นปัสสาวะก่อนตรวจ)
  3. แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ
 • วิธีการเตรียมตัวตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (upper abdomen)
  1. งดอาหารทุกประเภทก่อนตรวจ 4-6 ชม.
 • วิธีการเตรียมตัวตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (lower abdomen)
  1. ดื่มน้ำ 4-5 แก้ว ก่อนตรวจ 1 ชม.
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ

การเตรียมตัวก่อนการอัลตราซาวน์ช่องท้อง

คำแนะนำ

 1. ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์อยู่ภายในแผนกรังสีวินิจฉัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
 2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ เปิดให้บริการตรวจเฉพาะวันจันทร์เวลา 13.00 – 15.00 น., วันอังคาร และวันพุธเวลา 8.00 – 12.00 น. และเนื่องจากมีผู้รับบริการที่ทำการนัดหมายไว้แล้วจำนวนหนึ่ง จึงทำให้นัดหมายได้อย่างจำกัด และทำได้บางช่วงเวลาเท่านั้น
 3. การนัดหมายอัลตร้าซาวด์ด้วยระบบ Online ทำได้เฉพาะผู้ที่มีใบสั่งตรวจจากแพทย์แล้วเท่านั้น โดยต้องมีการระบุส่วนตรวจและรายละเอียดอาการแนบมาด้วย หรือหากมีผลตรวจอัลตร้าซาวด์ และภาพถ่ายทางรังสีกรุณานำติดตัวมาด้วย
 4. การนัดหมายอัลตร้าซาวด์ด้วยระบบ Online นี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีใบสั่งตรวจจากโรงพยาบาลอื่นๆ แต่ไม่สามารถนัดคิวได้ก่อนเวลาพบแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้น
 5. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล กรุณาทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย ทำบัตรใหม่ที่นี่

ระบบนัดหมายเข้ารับบริการอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

Loading...