การขอส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

r2

               โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง เป็นโรงเรียนแพทย์ มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ในการรักษาโรคไข้จากการติดเชื้อต่างๆ มีนโยบายให้การช่วยเหลือรับส่งต่อผู้ป่วยโรคเขตร้อน โรคไข้ โรคพยาธิ และโรคทางอายุรกรรม จากโรงพยาบาลต่างๆเพื่อรับการรักษาต่อ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีแผนกผู้ป่วยใน ซึ่งประกอบด้วยหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว พิเศษรวม หอผู้ป่วยแยกโรค หอผู้ป่วยสามัญ นอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนต่างๆ เพื่อการดูแลคนไข้ ไม่ว่าจะเป็น แผนกไตเทียม แผนกส่องกล้องทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ รวมถึงแผนกเอกซเรย์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 

นโยบายการรับผู้ป่วย

โรคที่โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ และจะพิจารณารับเป็นลำดับต้นๆ

  • โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ไข้ซิก้า ไข้ชิกุนกุนยา
  • โรคฉี่หนู โรคไข้ไรอ่อน  ไข้ไทฟอยด์ ไข้รากสาด
  • โรคไข้หวัดใหญ่ ผอดบวม หลอดลมอักเสบ
  • โรคอุจจาระร่วง ลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ
  • โรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต
  • ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

ภาวะอื่นๆที่โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยไว้ดูแล

  • โรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
  • ผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่าสามารถย้ายออกจากห้องผู้ป้วยวิกฤตได้ แต่ต้องรับการรักษาต่อ
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องให้ยาต่อเนื่องในโรงพยาบาล และไม่จำเป็นต้องรับการรักษาแบบอื่น
  • ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (palliative care)

โรคที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ดูแลได้

  • โรคทางศัลยกรรม ที่ต้องการการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น ไส้ติ่งอักเสบ
  • โรคทางสูตินรีเวช เช่น ตกเลือด ครรภ์เป็นพิษ ตั้งครรภ์นอกมดลูก
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เลือดออกในสมอง เส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
  • ผู้ป่วยอุบัติเหตุ กระดูกหัก ผู้ป่วยทางจิตเวช ติดสารเสพติด

ขั้นตอนการขอส่งตัวผู้ป่วย

  1. ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ ขอเขียนใบส่งตัว เพื่อขอย้ายคนไข้มารักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  2. ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ
   • ใบส่งตัวผู้ป่วย
   • อาการของผู้ป่วยในปัจจุบัน รวมถึง vital sign และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
   • ข้อมูลของผู้ประสานงาน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาล
   • สิทธิการรักษาของผู้ป่วย
  3. ประสานงานส่งข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ 4 ทางคือ 
   • โทรศัพท์ ที่เบอร์ 02-3069148 และส่งข้อมูลทาง FAX
   • ส่งข้อมูล ONLINE ได้ที่ Link นี้ (เฉพาะในเวลาราชการ)
   • ส่งข้อมูลทาง Chatbox ของโรงพยาบาล Click ที่นี่
   • ส่งข้อมูลทาง LINE โดย add LINE ศูนย์รับส่งต่อเขตร้อนที่ @tropmedrefer

     

  4. ในเวลานอกเวลาราชการ ถ้าท่านติดต่อทาง Chatbox, LINE แล้วไม่ได้รับการตอบรับ ให้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ 02-3069148
  5. เมื่อทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับเอกสาร จะส่งต่อให้แพทย์/อาจารย์แพทย์ในการพิจารณารับ/ไม่รับ refer
  6. โดยทั่วไปขั้นตอนที่ 5 นี้จะใช้เวลาพิจารณาในเบื้องต้นไม่เกิน 1 ชั่วโมงในเวลาราชการ  และไม่เกิน 3 ชั่วโมง ในช่วงนอกเวลาราชการ
  7. ในกรณีที่แพทย์มีคำถามหรือข้อสงสัยอาจขอข้อมูลเพิ่ม หรือขอคุยกับแพทย์เจ้าของไข้