การขอรับวัคซีนโควิด ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถจองวัคซีน และนัดฉีดได้  คือ

*** เนื่องจากมีผู้สนใจจองมาเป็นจำนวนมาก  โรงพยาบาลขอปิดระบบการจองชั่วคราว ***

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 (COVID19 vaccine) ให้ประชาชนทั่วไป โดยกลุ่มเป้าหมายที่สามารถจองได้คือ

 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

 2. มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคคือ

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
 3. ประชาชนทั่วไป

 

ปัจจุบันท่านสามารถนัดและจองฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีบัตรโรงพยาบาล และไม่จำเป็นต้องลง app หมอพร้อมก่อน

ท่านที่ประสงค์จะนัดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล ลงทะเบียนได้ที่นี่

เนื่องจากมีผู้สนใจจองมาเป็นจำนวนมาก  โรงพยาบาลขอปิดระบบการจองชั่วคราว 

วิธีนัดและคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

โรงพยาบาลเปิดให้นัดฉีดวัคซีนโควิดวันไหนบ้าง

โรงพยาบาลจะรับฉีดวัคซีนโควิดให้ใน

 • วันพุธ 13.00-16.00น
 • วันศุกร์ 13.00-16.00น
 • วันอาทิตย์ 9.00-15.00น.

จะเลือกวันเวลานัดได้อย่างไร

เมื่อท่านลงทะเบียน จะมีช่องให้กรอกวันเวลาที่นัดหมายที่ต้องการ  ซึ่งทางโรงพยาบาลจะดำเนินการนำชื่อท่านเข้าสู่ระบบหมอพร้อม เพื่อจองวัคซีนให้ หลังจากนั้นท่านจะได้รับการยืนยันนัดหมายอีกครั้งใน 1-3 วัน ทาง Email

ต้องลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนไหม

ถ้าสามารถลงทะเบียนได้ แนะนำให้ลงครับ เพราะในนั้นจะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมถึงข้อมูลการนัด และข้อมูลของวัคซีนที่ท่านฉีดไป แต่ท่านไม่สามารถนัดหรือจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมได้

ทำนัดในหมอพร้อมไม่ได้ต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ปิดการให้จองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมแล้ว อย่างไรก็ตามท่านสามารถจองฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล

สำหรับท่านที่ต้องการฉีดทีโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุณาติดตามข้อมูลทาง facebook/website ถ้าเปิดให้ลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วัคซีนโควิดที่โรงพยาบาลจะได้รับคือวัคซีนอะไร

ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนมิถุนายน ทุกโรงพยาบาลจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด ของบริษัท AztraZeneca เป็นหลัก