ฟ้าทะลายโจร กับ COVID-19

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees

ชื่ออื่น: หญ้ากันงู, น้ำลายพังพอน, ฟ้าสาง, เมฆทะลาย, ฟ้าสะท้าน

สารสำคัญ: Andrographolide, NeoAndrographolide, 14-deoxy-andrographolide

ส่วนที่ใช้:  ทั้งต้น ใบสด ใบแห้ง โดยใบจะเก็บมาใช้ได้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือน

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง

  • ห้ามใช้ ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
  • ห้ามใช้ ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับทารกในครรภ์ได้
  • ห้ามใช้ ในผู้ป่วยโรคตับ ไต
  • หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการอ่อนแรง
  • ระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด และยาลดความดันโลหิต เนื่องจากอาจเสริมฤทธิ์กันได้
  • ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิต้านตนเอง เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคลูปัสหรือเอสแอลอี โรครูมาตอยด์ เนื่องจากอาจกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ไวต่อการทำงานมากขึ้น

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับประทาน

อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น
และอาจเกิดลมพิษได้

ฟ้าทะลายโจรป้องกัน/รักษา COVID-19 ได้หรือไม่

จากงานวิจัยพบว่า “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสในหลอดทดลองได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงได้นำไปศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วยต่อไป (อยู่ในระหว่างการวิจัย) แต่เนื่องจากผลการวิจัยที่ผ่านมาเป็นแค่ผล
การทดลองแค่ในหลอดทดลองเท่านั้น ดังนั้นในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าฟ้าทะลายโจรใช้ป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อ COVID-19 ได้  มีเพียงข้อมูลที่สนับสนุนการใช้ป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากหวัดธรรมดา เช่น  อาการไอ เจ็บคอ มีไข้ เท่านั้น

….หน่วยวิชาการ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน