ข้อมูลยา Morphine (10 mg/ml) Injection


ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวด

ค่าที่เฝ้าติดตาม

Pain Score, BP, RR, HR ก่อนและหลังให้ยา

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

IV Push หลังฉีดทันทีและ 15 นาที

IV Infusion หลังฉีดทันทีและทุก 1 ชั่วโมง 

IM หลังฉีดทันทีและ 30 นาที

อาการที่ควรระวัง

ความดันต่ำ, กดการหายใจ

กล้ามเนื้อสั่น, N&V

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการความดันต่ำ (BP <90/60), Pain Score ≥4, HR <60BPM, Sedation score ≥2, RR ≤12 ครั้ง/นาที

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment