ข้อมูลยา Morphine


ค่าที่เฝ้าติดตาม

Pain Score, BP, RR, HR

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

IV Push หลังฉีดทันทีและ 20 นาที

IV Infusion หลังฉีดทันทีและทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 4 ชม จากนั้นทุก 4 ชม

IM หลังฉีดทันทีและ 30 นาที

อาการที่ควรระวัง

ความดันต่ำ, กดการหายใจ

กล้ามเนื้อสั่น, N&V

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

– ตรวจวัด BP, RR, HR baseline ก่อนการให้ยา

– แจ้งแพทย์เมื่อ (critical point) Pain Score ≥4, BP <90/60, HR <60BPM, Sedation score ≥2, RR ≤12 ครั้ง/นาที

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment