งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี

ครั้งที่ 1

4.พระมงกุฏฯ

เพิ่มพลังให้องค์กรด้วยการเรียนรู้และนวัตกรรม

Energizer Our Organization with Knowledge & Innovation

23 – 24 สิงหาคม 2555

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง

▶ กิจกรรม

Coming Soon

ภายในงานพบกับ

  • การนำเสนอผลงานจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 1