เดือนมกราคม 2565
” Google sheets Tips & Tricks (ep.1) “

เดือนกุมภาพันธ์ 2565
” Google sheets Tips & Tricks (ep.2) “

เดือนมีนาคม 2565
” Google sheets Tips & Tricks (ep.3) “

เดือนเมษายน 2565
” รู้จัก SWOT ภายใน 3 นาที “

เดือนพฤษภาคม 2565
” Personal Data Protection Act (PDPA) “

เดือนมิถุนายน 2565
” คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล “

เดือนกรกฎาคม 2565
” ย้ายไฟล์ จากโทรศัพท์ (IOS) ไปยัง Flash Drive “

เดือนสิงหาคม 2565
” การรายงานความเสี่ยง “

เดือนกันยายน 2565
” เครื่องมือคุณภาพ 3P “

สาระน่ารู้คู่ HA - ปี 2565