อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับโรงพยาบาล

Mask

วิธีการใส่หน้ากากอนามัย

สถานที่ทิ้งหน้ากากอนามัย

PPE (Personal Pertective Equipment)

ขั้นตอนการใส่ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดที่ 1

ขั้นตอนการ ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดที่ 1

ขั้นตอนการใส่ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดที่ 2

ขั้นตอนการ ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดที่ 2

ขั้นตอนการใส่ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดที่ 3

ขั้นตอนการ ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดที่ 3

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับโรงพยาบาล