ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

***สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*** มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ผ่านระบบ E – DONATION โดยการสแกน QR-Code ผ่านช่องทางธนาคารต่างๆ หรือผ่านหมายเลขบัญชี(ตามภาพ)  “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง…ของคุณ”
ติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โทร 02-6435619