รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น HTD Connect

(ประชาสัมพันธ์) รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น HTD Connect ที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลการมารับบริการกับทางรพ.ได้มากมาย เช่น ประวัติการรักษา ประวัติการใช้ยา ประวัติผล Lab ประวัติการรับวัคซีน เป็นต้น
HTD Connect สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS และ Android จากนั้นกดติดตั้ง
“HTD Conect เชื่อมข้อมูลไว้ ใกล้ๆคุณ”
หมายเหตุ : การขอ Password เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นในครั้งแรก ท่านต้องทำการกรอกแบบฟอร์มขอเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น ที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
(หรือกรอกผ่านลิงค์ https://www.tropmedhospital.com/…/first-htd-conncet.html ) และนำไปติดต่อที่งานเวชระเบียน