ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉบับประชาชน

ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉบับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 

ไข้หวัดใหญ่ คือ โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า อินฟลูเอนซ่า (Influenza) ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆในหน้าฝน และหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มี โอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้โรดไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังติดเชื้อหรือถึงแก่ชีวิตได้

ติดต่ออย่างไร

ติดต่อระหว่างคนสู่คน ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยมีใครบ้าง

 1. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
 2. ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
 3. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งและเบาหวาน
 5. ผู้ที่เป็นโรดธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 6. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก./ตรม.
 7. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป)

อาการเป็นอย่างไร?

 • มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก
 • คัดจมูก น้ำมูกไหล และเจ็บคอ
 • มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และท้องเสีย
 • อ่อนเพลียตลอดเวลา

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้ง 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 

ป้องกันสายพันธุ์ A 2 ชนิด และสายพันธุ์ B 1 ชนิด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ป้องกันสายพันธุ์ A 2 ชนิด และสายพันธุ์ B 2 ชนิด

 

ควรฉีดกี่เข็ม และฉีดเมื่อไหร่ ?          

เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน และควรฉีดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อ 

 บุคคลที่ไม่ควรฉีด

 1. เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
 2. ผู้ที่เคยฉีดแล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

 3.มีไข้ เจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัวมีอาการกำเริบดวบคุมไม่ได้ 

หมายเหตุ กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัดซีนได้

 

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่อาจพบได้

 1. อาการเฉพาะที่บริเวณที่ฉีด เช่น ปวด บวม แดง เกิดภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังฉีด แต่อาการจะหายไปเองภายใน 2-7 วัน
 2. หลังฉีดบางรายจะมีใข้ต่ำๆ รู้สึกไม่สบายตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อาจเริ่มมีอาการภายใน 6-12 ชั่วโมง และอาจเป็นนาน 1-2 วัน โดยอาจไม่ต้องรับการรักษา

ใครบ้างที่ควรฉีด?

 • บุคคลทั่วไป สามารถฉีดได้ทุกช่วงอายุ
 • เด็กเล็กอายุ 6 เดือน-2 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือต้องรักษาด้วยยาแอสไพรินเป็นประจำ
 • หญิงตั้งครรภ์4 เดือนขึ้นไป
 • นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างถิ่น ที่อาจมีการระบาด
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35กก./ตรม.
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ข้อมูลโดย นายแพทย์ปฐมเทพ เลี้ยววัฒนา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล