knowledgenews

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กิจกรรม CSR แรกของปี 2566 กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดย ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และทีมบุคลากร ทำให้น้องๆได้รับความรู้เกี่ยวกับการ CPR ได้รู้จักกับเครื่อง AED รวมไปถึงการแนะนำวิชาชีพฯต่างๆ และรพ.เวชศาสตร์เขตร้อนด้วย งานนี้ได้ทั้งความรู้ และสนุกสนานกันไปครับ