ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดช่องทางในการขอใบรับรองแพทย์ สำหรับประชาชนที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองผลตรวจต่างๆ

  • กลุ่มที่นำไปสมัครงาน สมัครสอบ สมัครเรียน สมัครฌาปนกิจฯ หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ เป็นต้น
  • กลุ่มที่นำไปขอใบขับขี่ส่วนบุคคล ว่ายน้ำ หรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
  • กลุ่มอาชีพพิเศษอื่นๆ เช่น ประกอบอาหาร ผลิตอาหาร งานโรงแรม เป็นต้น

โดยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลรัฐฯ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้ารับการตรวจทุกท่านจะได้รับการตรวจโดยแพทย์/อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาล และจะได้รับใบรับรองแพทย์ และผลการตรวจภายในวันเดียวกัน (ยกเว้นบางรายการตรวจ)

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปต่างประเทศกรุณาติดต่อ คลินิกท่องเที่ยวฯ ที่นี่

วัน และเวลาให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00น. – 14.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  1. ติดต่อจุดคัดกรอง ชั้น 1 แจ้งการมาขอใบรับรองแพทย์ และแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน หากมีแบบฟอร์มให้นำมาด้วย
  2. ติดต่อแผนกเวชระเบียน ชั้น 1
  3. นำเอกสารที่ได้รับ ไปติดต่อที่เคาท์เตอร์แผนกตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 3

สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ท่านสามารถทำประวัติใหม่ Online ได้ที่นี่ 

รายการตรวจสุขภาพ

รายการ ราคา (บาท)หมายเหตุ  
ใบรับรองแพทย์
60
X-Ray ปอด250
ค่าบริการผู้ป่วยนอก100
ค่าทำประวัติใหม่20*หากมีประวัติแล้วไม่ต้องชำระ
รวม430

รายการตรวจอื่นๆ (เพิ่มเติม)

รายการ ราคา (บาท)หมายเหตุ  
Methamphetamine (ยาบ้า)150สารเสพติด
Morphine (มอร์ฟีน)140สารเสพติด
Marijuana (กัญชา)145สารเสพติด
Wet smear for Oval/ Parasite (หาไข่พยาธิ)60ตรวจอุจจาระ
Aerobic bacteria Culture (เพาะเชื้ออุจจาระ)250ตรวจอุจจาระ/ รอ 7 วันทำการ
ตรวจการได้ยิน150รอ 1 สัปดาห์
ตาบอดสี60
ทดสอบสายตา40

หมายเหตุ

  1. การขอใบรับรองแพทย์ ไม่สามารถเบิกได้
  2. ราคาค่าตรวจสุขภาพข้างต้น เป็นราคารวมทุกอย่างแล้ว
  3. การขอใบรับรองแพทย์ ไม่ใช่การตรวจสุขภาพ
  4. หากต้องการตรวจรายการนอกเหนือจากตาราง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับการตรวจ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-3069199

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (1600 × 250px) (1)