จำหน่ายอาหารปั่นผสม

⚠️“กินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน อาจเสียชีวิตได้ !!!”⚠️
ทำไมถึงเป็นแบบนั้น>>>
ทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมัน และคาร์โบไฮเดรตสูง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกัน เมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(หรือหลังจากอย่างใดอย่างหนึ่ง) ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไป ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดกระบวนการเผาผลาญเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องใช้น้ำจำนวนมาก ทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติ อาจเป็นผลทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
หากกินคู่กันจะมีอาการดังนี้>>>
ตัวร้อน ไม่สบายตัว ถ้ากินมากและดื่มแอลกอฮล์มากแล้วเมาหลับไป ร่างกายจะขาดน้ำอย่างรุนแรง เมื่อถึงจุดหนึ่งสมองจะเสียน้ำ ระดับเกลือแร่ในร่างกายจะผิดปกติ สมองทำงานได้ไม่ดี และอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น อาการหน้าร้อนวูบวาบ สั่น ง่วงซึม อาเจียน คลื่นไส้ หมดสติ และหากนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจเสียชีวิตได้
ถ้าพบเจอคนที่มีอาการดังกล่าวควรทำยังไงดี>>>
เบื้องต้นให้ประเมินอาการผู้ป่วย หากไม่มีสติให้รีบโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน 1669
1. จับผู้ป่วยนอนในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากไทยมุง และจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่หายใจสะดวก
2. ปลดเสื้อผ้าให้หลวมๆ
3. หากไม่รู้สึกตัว ห้ามให้ผู้ป่วยกินหรือดื่มอะไรเด็ดขาด หากรู้สึกตัวให้ดื่มน้ำมากๆ
“ทุเรียนกินได้ อร่อยด้วย แต่ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ”
ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่มา : ผศ.ดร.นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
และ www.thaihealth.or.th สสส. : เรื่องแพทย์เตือนไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับแอลกอฮอล์

 

Follow us on :