31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) – “บุหรี่ทุกชนิด อันตราย!” โดยปีนี้จะเน้นการรณรงค์ไปยังบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งแท้จริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามีสารอันตรายมากมาย เช่น
-นิโคติน ทำให้เสพติด ทำลายสมองทำให้สมองอักเสบ
-สารหนูทำให้ระคายทางเดินหายใจ กระทบต่อระบบไหลเวียนเลือด
-แคดเมียม-ตะกั่ว เป็นสารก่อมะเร็ง และสารพิษอื่นๆ อีกมากมาย
ย้ำเตือนกันทุกปีแบบนี้ “ถ้ารักตัวเองและครอบครัว เลิกสูบเถอะครับ”
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน www.tropmedhospital.com
สนใจเลิกบุหรี่ : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร 1600 http://www.thailandquitline.or.th/site/