ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ในรอบวันที่ 7-13 มิถุนายน 2564 เร็วขึ้น จาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ในรอบวันที่ 7-13 มิถุนายน 2564 เร็วขึ้น จาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์ ขอให้ท่านที่รับบริการเข็มที่ 1 ในช่วงวันดังกล่าว ให้เข้ามารับวัคซีนเข็ม 2 ตามวันใหม่เวลาเดิม (สามารถดูวันนัดหมายที่ตาราง) ขอบคุณครับ
*ผู้ที่รับเข็ม 1 ในวันที่ 7 มิ.ย. 64 ให้มารับเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 ก.ย. 64*