ตรวจ COVID-19 ก่อนการเดินทาง ต้องทำการนัดหมาย

ท่านที่จะขอตรวจ COVID-19 ก่อนการเดินทางอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะครับ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ท่านจะต้องทำการนัดหมายกับทางคลินิกท่องเที่ยวฯและได้รับ email ยืนยันการนัดหมายแล้วเท่านั้น (งดรับ Walk-in) แนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดและศึกษาข้อมูลได้ที่
https://www.thaitravelclinic.com/…/covid19-med… ในwebsite จะมีรายละเอียดและความรู้ที่เป็นประโยชน์ก่อนการเดินทางอย่างมากครับ (ข้อมูล ณ วันที่ 7/7/64)