วันปอดอักเสบโลก 2023

(กิจกรรม) “วันปอดอักเสบโลก” World Pneumonia day 10 พย. 2566 เวลา 8.30-9.00น. ที่ OPD ชั้น 3 ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่อง‘’ปอดอักเสบ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน‘’ โดย พญ. พิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล

#เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล #คลินิกไข้ตลอด24ชั่วโมง #โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #มหาวิทยาลัยมหิดล