วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) 2024 “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ป้องกันอย่าให้ยุงกัด”

“กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ป้องกันอย่าให้ยุงกัด” 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) จุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา ทางรพ.เขตร้อนจึงขอเสนอวิธีง่ายๆที่ทำได้เองในครอบครัว และใช้งบประมาณน้อย ดังนี้
👉กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
1. ปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ขังน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกัน กระถาง เป็นต้น
3. เลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัว หรือแหล่งน้ำอื่นๆ
4. ฉีดยากันยุงเพื่อกำจัดยุงลายเต็มวัย
5. ใส่ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ(Temephos) ในภาชนะที่เก็บน้ำไว้ใช้
👉ป้องกันอย่าให้ยุงกัด
1. นอนในมุ้ง แม้ในเวลากลางวัน
2. ใช้ยาทากันยุงที่มีประสิทธิภาพ
3. สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด
ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และวัคซีนป้องกันได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/news/dengue-vac.html