วัคซีนป้องกัน HPV

เชื้อไวรัส HPV สามารถติดได้ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องปากและลำคอมะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งอวัยวะเพศชาย และมะเร็งทวารหนัก เป็นต้น

แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันเชื้อไวรัส HPV ได้ด้วยการฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน โดยวัคซีนสามารถฉีดได้ทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป

– อายุ 9-15 ปี ฉีด 2 เข็มเดือนที่ 0 และ 6 (นับจากเข็มแรก)

– อายุ 15 ปีขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0,2 และ 6 (นับจากเข็มแรก)

สามารถตรวจสอบราคา และนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ https://www.thaitravelclinic.com/th/cost-th.html

บทความเกี่ยวกับวัคซีน HPV

https://www.tropmedhospital.com/knowledge/hpv-2023.html

#คลินิกไข้ตลอด24ชั่วโมง #ฉีดวัคซีน #โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #มหาวิทยาลัยมหิดล #เรื่องมะเร็งต้องรีบ