วัน/เวลาให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการในวัน
พุธ 13.00 – 16.00น.
ศุกร์ 13.00 – 16.00น.
อาทิตย์ 9.00 – 16.00น.
***ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
งดรับ Walk-in***
ทางโรงพยาบาลจะใช้พื้นที่ บริเวณอาคารราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์(ด้านหลังรพ.) เป็นสถานที่ให้บริการ
แผนที่การเดินทาง https://www.tropmedhospital.com/…/covid-19-vaccine…