ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉีดวัคซีน COVID-19

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉีดวัคซีน COVID-19

อาการข้างเคียงไม่รุนแรง

– มีไข้ต่ำ ปวดศรีษะ เพลีย – อ่อนเพลีย

– ปวด บวมแดง บริเวณที่ฉีด

ข้อปฏิบัติ

– หากมีไข้ อ่อนเพลีย ให้พักผ่อน 2-3 วัน และกินยาลดไข่

– อาการอื่นๆ อาจจะหายไปเอง หากไม่ดีขึ้นไห้รีบไปพบแพทย์ทันที

อาการข้างเคียงรุนแรง

– คลื่นไส้ อาเจียน – มีจุดเลือดออกจำนวนมาก

– ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง – หน้ามืด เป็นลม ชัก

– ผื่นขึ้นทั้งตัว – มีไข้สูง ปวดหัวอย่างหนัก

– แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก

ข้อปฏิบัติ

– พักสังเกตอาการที่ศูนย์ฉีดหลังจากรับวัคซีน 30 นาที หากมีอาการ

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการรักษาทันที

– หากมีอาการรุนแรงหลังจากกลับบ้าน ให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้ง 1669