31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก – ควันบุหรี่ไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวผู้สูบอย่างเดียว แต่ยังอันตรายถึงคนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างที่ทราบกันว่าควันบุหรี่นอกจากจะทำให้เป็นโรคมะเร็ง ก็อาจจะมีโรคอื่นๆตามมา เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และอีกมาก ย้ำเตือนกันทุกปีแบบนี้ “ถ้ารักตัวเองและครอบครัว เลิกสูบเถอะครับ”

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน www.tropmedhospital.com

สนใจเลิกบุหรี่ : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร 1600 http://www.thailandquitline.or.th/site/